Aprofitar associacions

Seria necessari aprofitar les associacions i agrupacions ja existents per aconseguir un vincle de suport i intercomunicació entre necessitats i interessos. No obstant, crec que hauríem d’eixamplar la mirada i anar també a intentar obtenir el recolzament de petits botiguers i gremis que potser es poden veure afectats per la seva condició d’inferioritat respecte de grans centres com el que s’ha fet ara a pl. Espanya. Això pot ser productiu per ambues parts perquè ens pot servir com a èina de difusió de les nostres accions i reivindicacions, per tal d’apropar-nos a més col·lectius, i per ajudar a aquests col·lectius a aconseguir algunes de les seves mancanc