Art popular

De de la comissió d’art de plaça catalunya, ens escriuen per informar que compten amb un ampli llistat d’artistes que s’han posat en contacte amb ells per donar suport al moviment i també promoure l’ “artístivisme”, és a dir, l’art popular. Amb aquest concepte sorgeix la iniciativa d’ocupar les places dels barris en diumenges i promoure els diumenges d’art.La comissió artísitica es proposa, doncs, que a partir del proper diumenge 5 de juny es programin activitats artístiques en diferents places de Barcelona i altres poblacions.Demanen saber si considerem adient o necessitem que ens facilitin el contacte d’artistes per sumar energies, promoure participació i facilitar l’ocupació d’aquestes places.

Anuncis