Difusió actes

Penjar les convocatòries i actes de l’assemblea a l’escala del pis on vivim, al lloc de treball etc., per tal de difondre i comunicar les informacions provinents de l’assemblea de barri.

Anuncis