Deutes dels partits amb les Caixes

En aquesta pàgina podreu trobar un gràfic interactiu amb dades dels deutes que tenen els partits polítics amb les Caixes. Una reflexió que cal fer: quí té segrestat el Parlament?

En la mateixa pàgina podeu trobar enllaços a altres gràfics molt explicatius: