20/21 Juliol: Manifestació massiva contra les retallades i excés policial.

   #AcampadaBCN                                             Comunicat

Català

 

20-21 JULIOL: Manifestació massiva contra les retallades

i nou excés policial per a defensar-les.

Repressió contra la ciutadania que demostra pacíficament la seva

indignació per les retallades socials aprovades pel Parlament de Catalunya.

 

Els carrers més cèntrics de Barcelona es van tornar a omplir ahir, després de múltiples protestes als barris durant tot el dia, per a demostrar que la ciutadania està en contra de les retallades. Més de deu mil manifestants van dir, una altra vegada, Prou! Amb la seva presència, les seves pancartes i els seus càntics de denúncia van tornar a fer palès el seu rebuig a la forma establerta de fer política.

 

A l’arribada de la Manifestació a l’estació de França, un ampli cordó policial va frenar la manifestació, i l’Assemblea extraordinària programada com a cloenda de la jornada reivindicativa es va haver de celebrar allà mateix. No obstant això, els manifestants van fer gala de la seva ja més que demostrada actitud pacífica i, construint un cordó humà davant del policial, l’assemblea es va desenvolupar amb total normalitat i, tal com estava previst, es van decidir les accions que es portarien avui a terme.

 

En una jornada de mobilitzacions en la sanitat pública i privada, de vaga del transport sanitari, i mentre continua l’acampada de personal de l’Hospital Dos de Maig després del seu tancament, a les 7.30h d’aquest matí, segons l’acordat, s’han realitzat accions de protesta contra les retallades i els acomiadaments, i s’han tallat els accessos a la ciutat per la Diagonal (Zona Universitària) i la Meridiana (Trinitat). L’operatiu de Mossos d’Esquadra per evitar-ho ha tornat a ser excessiu. A la Diagonal s’han aturat les accions previstes amb un desmesurat desplegament d’agents amb evident intenció coercitiva. A la Meridiana, les mobilitzades i mobilitzats han anat al CAP de l’Avinguda Rio de Janeiro i han estat reprimits violentament per la policia que, un cop més, ha actuat sense identificar-se.

 

Les persones concentrades en aquests punts, i d’altres que s’hi han anat sumant, s’han dirigit, com també es va acordar ahir en l’Assemblea, a l’Hospital del Mar per a protestar contra l’ERO del Parc Salut Mar. Les primeres 50 que han arribat a la parada de metro ‘Ciutadella | Vila Olímpica’ han patit una emboscada d’agents antiavalots i d’agents de paisà infiltrats. Aquestes, i d’altres que han anat retinguent dins l’ampli cordó d’agents, han hagut romandre més d’una hora a ple sol i gairebé sense aigua.

 

Moltes han relatat que la intimidació de les i els agents ha estat continuada i recurrent, atemorint molt especialment totes aquelles que els demanaven la seva identificació. Denuncien que l’Autoritat Policial ha infringit (emparant-se en la Llei Orgànica 1/1992 de 21 de febrer de Protecció de la Seguretat Ciutadana) drets fonamentals com la llibertat de moviment i lliure circulació, la llibertat d’expressió i el dret de reunió.

 

A més, algunes han patit agressions físiques de diversa consideració fruit de l’ús desmesurat de la força per part dels Mossos d’Esquadra. Si bé no hi ha hagut detencions, els Mossos han identificat a 122 indignats (45 a la Meridiana i 77 al metro) i els han registrat meticulosament.

 

Exposats els fets succeïts, denunciem la permanent actitud repressiva que mostren els poders públics davant de la ciutadania, just un dia després d’aprovar les greus retallades socials en un Parlament de Catalunya que no representa més que els interessos d’unes i uns pocs davant del permanent espoli a la població general; just, també, quan Merkel i Sarkozy es reuneixen per a seguir subjugant-nos, amb el beneplàcit dels polítics d’aquí, per a “salvar l’Eurozona” i acabar amb les bases de l’Estat del Benestar en nom del deute públic; tot just quan el congrés aprova la jubilació als 67 anys.

 

Prou de violència estructural, repressió policial i estigmatització del 15M.

 

Ja n’hi ha prou de corrupció, despotisme i retallar els drets fonamentals de la ciutadania. 

Comissió de Comunicació
AcampadaBCN · 15M

tel: 669 99 28 14


 

   #AcampadaBCN                                             Comunicado
Castellano

20-21 JULIO: 

Manifestación masiva contra los recortes

 

 

y nuevo exceso policial para defenderlos.

 

 

Represión contra la ciudadanía que demuestra pacíficamente su

indignación por los recortes sociales aprobados por el Parlament de Catalunya.

 

Las calles más céntricas de Barcelona se volvieron a llenar ayer, después de múltiples protestas en los barrios durante todo el día, para demostrar el descontento de una parte importante de la ciudadanía con los recortes que se aprobaron en el Parlament de Catalunya. Más de diez mil manifestantes dijeron, de nuevo, ¡basta! Con su presencia, sus pancartas y sus cánticos de denuncia volvieron a reiterar su rechazo a la forma establecida de hacer política.

 

A la llegada de la manifestación a la estació de França, un amplio cordón policial frenó la manifestación y la Asamblea extraordinaria programada como colofón se tuvo que celebrar allí mismo. No obstante, los manifestantes hicieron gala de su ya más que demostrada actitud pacífica y, construyendo un cordón humano delante del policial, la asamblea se desarrolló con total normalidad y, como estaba previsto, se decidieron las acciones que se iban a llevar a cabo hoy.

 

En una jornada de movilizaciones en la sanidad pública y privada, de huelga del transporte sanitario, y mientras continúa la acampada de personal del l’Hospital Dos de Maig tras su cierre, a las 7.30h de esta mañana, según lo acordado, se han producido acciones de protesta contra los recortes y los despidos, y se han cortado los accesos a la ciudad por la Diagonal (Zona Universitaria) y la Meridiana (Trinitat). El operativo de Mossos d’Esquadra para evitarlas ha vuelto a ser excesivo. En la Diagonal han despejado la vía mediante un desmedido despliegue de agentes con evidente intención coercitiva. En la Meridiana, las movilizadas y movilizados han acudido al CAP de la Avenida Río de Janeiro y han sido reprimidos violentamente por la policía que, una vez más, ha actuado sin identificarse.

 

Las personas concentradas en estos puntos, y otras que se han ido sumando, se han dirigido al Hospital del Mar, tal como también se acordó ayer en la Asamblea,  para protestar contra el ERE del Parc Salut Mar. Las primeras 50 que han llegado a la parada de metro ‘Ciutadella | Vila Olímpica’ han sufrido, en la misma salida, una emboscada de agentes antidisturbios y agentes de paisano infiltrados. Éstas, más otras que han ido reteniendo dentro del amplio cordón de agentes, han debido permanecer más de una hora a pleno sol y sin apenas agua.

 

Muchas han relatado que la intimidación de las y los agentes ha sido continuada y recurrente, amedrentando muy especialmente a todas aquellas que les pedían su identificación.Denuncian que la Autoridad Policial ha infringido (amparándose en la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana) derechos fundamentales como la libertad de movimiento y libre circulación, la libertad de expresión y el derecho de reunión.

 

Además, algunas han sufrido agresiones físicas de diversa consideración fruto del uso desmedido de la fuerza por parte de los Mossos d’Esquadra. Si bien no ha habido detenciones los Mossos han identificado a 122 indignados (45 en la Meridiana y 77 en el metro) y los han registrado meticulosamente.

 

Expuestos los hechos acontecidos, denunciamos la permanente actitud represiva que muestran los poderes públicos ante las ciudadanas y ciudadanos, justo un día después de aprobar los graves recortes sociales en un Parlament de Catalunya que no representa más que los intereses de unas y unos pocos frente al permanente expolio a la población general; justo, también, cuando Merkel y Sarkozy se reunen para seguir subyugándonos, con el beneplácito de los políticos de aquí, para “salvar la Eurozona“ y acabar con las bases del Estado del Bienestar en nombre de la deuda pública; justo cuando el Congreso aprueba la jubilación a los 67 años.

 

Basta de violencia estructural, represión policial y estigmatización del 15M.

 

Basta de corrupción, despotismo y recortes a los derechos fundamentales de la ciudadanía.


 

enlace a #AturemLesRetalladeshttp://t.co/w3BbR1c

Comisión de Comunicación
AcampadaBCN · 15M

tel: 669 99 28 14