21G Presentació de la 1a banca ètica, autogestionada, assembleària i sense interessos de l’Estat espanyol

News AcampadaBCN

[CAT] [CAST a continuación]

El grup promotor de la iniciativa CASX ens fa arribar la invitació per participar en l’assemblea de constitució de la cooperativa que tindrà lloc el proper dissabte 21 de gener de 17 a 21h a l’espai Àgora Catalunya (Plaça Catalunya 9, 4t 2a, Barcelona). S’agraïrà si podeu confirmar assistència escrivint un mail a casx@casx.cat

CASX (Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa) és un projecte per constituïr una cooperativa financera, autogestionada, assembleària i sense interessos Aquesta proposta es va formular en la comissió d’economia de la # acampadaBCN (del moviment 15M) i posteriorment ratificada en assemblea general de Plaça Catalunya el 3 de juny del 2011 (http://acampadabcn.wordpress.com/2011/06/04/acta-3-de-junio-20111/ ).


El 7 d’agost 2011 reprenem la proposta, en el marc de les jornades per l’autoorganització que va promoure la Cooperativa Integral Catalana a Calafou, i des de llavors, diverses persones ens hem reunit en 7 ocasions més (8 trobades o reunions en total) , on hem anat desenvolupant la proposta que ara us fem arribar.

Aquí podeu veure el document base de la proposta:
https://n-1.cc/pg/file/read/1086616/cast

A continuació es detalla l’ordre del dia de l’assemblea de constitució:
17h-18: 30h Presentació, resolució de dubtes, via legal de constitució de la cooperativa, relació i diferències amb altres alternatives financeres ètiques com Fiare o Coop57 i presentació de les comissions de treball propostes.
18:30 h-19: 00h Descans, tertúlia informal i recollida de l’interés per participar en el projecte a través d’algun de les comissions de treball proposades.
19h-20h Com ens organitzem, calendari, periodicitat de les assemblees (tant de l’assemblea general com la de les comissions de treball) i dinàmiques de treball en endavant (depèn del nombre de participants, la realitzarem en plenari o en grups de treball aleatoris ).
20h-21h Treball en grups i posada en comú (segons les comissions de treball proposades).
21h Definir la propera convocatòria: dia, hora i lloc.

Aquestes són les comissions de treball proposades:
a-GT acollida, socis i difusió: realitzar el procés d’altes de socis i gestió de quotes, captació de nous socis, …
b-GT gestió econòmica i jurídica: gestió de comptes bancaris i dipòsits, temes fiscals i impostos (IVA, etc …), relació amb l’administració (registre de cooperatives, hisenda ,…), tot el relacionat amb la cooperativa (llibres de comptes, de socis, etc …)
c-GT Coordinació, extensió i comunicació. Preparar les assemblees, gestió de qüestions informàtiques, suport al desenvolupament de nuclis locals i rèplica en altres territoris ….
d-GT projectes: estudi i avaluació de la viabilitat dels projectes (tant econòmica com ètica – principis), elaboració d’informes per a presentació en assemblea general …
e-GT oficina Reducció de DESPESES (inicialment com a part de coordinació)

Existeixen també les següents vies de contacte:

Web: www.casx.cat (encara en construcció)
E-mail: casx@casx.cat
Grup de treball a N-1https://n-1.cc/pg/groups/615621/casx-cooperativa-dautofinanament-social-en-xarxa/
Llista de correu: casx@marsupi.org, per inscriure’s -> https://llistes.moviments.net/listinfo/casx

__________________________________________________
[CAS] El grupo promotor de la iniciativa CASX os hace llegar la invitación para participar en la asamblea de constitución de la cooperativa que tendrá lugar el próximo sábado 21 de enero de 17 a 21h en el espacio Ágora Catalunya (Plaça Catalunya 9, 4º 2ª, Barcelona).

CASX (Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa) es un proyecto para constituir una cooperativa financiera, autogestionada, asamblearia y sin intereses  Esta propuesta se formuló en la comisión de economía de la #acampadaBCN (del movimiento 15M) y posteriormente ratificada en asamblea general de Plaça Catalunya el 3 de junio de 2011 (http://acampadabcn.wordpress.com/2011/06/04/acta-3-de-junio-20111/). El 7 de agosto de 2011 retomamos la propuesta, en el marco de las jornadas por la autoorganización que promovió la Cooperativa Integral Catalana en Calafou, y desde entonces, varias personas nos hemos venido reuniendo en 7 ocasiones más (8 encuentros o reuniones en total), donde hemos ido desarrollando la propuesta que ahora os hacemos llegar.

A continuación de esta carta encontrareis un texto-borrador de lo que sería el tríptico de CASX y también os pasamos el enlace deldocumento base de la propuesta: https://n-1.cc/pg/file/read/1086616/cast-casx-cooperativa-dautofinanament-social-en-xarxa-v32

A continuación se detalla el orden del día de la asamblea de constitución:
17h-18:30h Presentación, resolución de dudas, vía legal de constitución de la cooperativa, relación y diferencias con otras alternativas financieras éticas como Fiare o Coop57 y presentación de las comisiones de trabajo propuestas.
18:30h-19:00h Descanso, tertulia informal y recogida del interés por participar en el proyecto a través de alguno de las comisiones de trabajo propuestas.
19h-20h Como nos organizamos, calendario, periodicidad de las asambleas (tanto de la asamblea general como la de las comisiones de trabajo) y dinámicas de trabajo en adelante (depende del número de participantes, la realizaremos en plenario o en grupos de trabajo aleatorios).
20h-21h Trabajo en grupos y puesta en común (según las comisiones de trabajo propuestas).
21h Definir la próxima convocatoria: día, hora y lugar.

Estas son las comisiones de trabajo propuestas:

a- GT acollida, socis i difusió: realizar el proceso de altas de socios y gestión de cuotas, captación de nuevos socios,…
b- GT gestió econòmica i juridica: gestión de cuentas bancarias y depósitos, temas fiscales e impuestos (IVA, etc…), relación con la administración (registro de cooperativas, hacienda,…), todo lo relacionado con la cooperativa (libros de cuentas, de socios, etc…)
c- GT coordinació, extensió i comunicació. Preparar las asambleas, gestión de cuestiones informáticas, apoyo al desarrollo de núcleos locales y réplica en otros territorios….
d- GT projectes: estudio y evaluación de la viabilidad de los proyectos (tanto económica como ética – principios), elaboración de informes para presentación en asamblea general…
e- GT oficina reducció de despeses (inicialmente como parte de coordinación)

Además existen las siguientes vías de contacto: