Burlar legalment una hipoteca impagable…

o com esquivar una hipoteca.

El que aquí es descriu és una manera senzilla i legal de sortir-se’n del tràngol d’una hipoteca que ja no es pot pagar.

Quan un banc s’apropia d’un habitatge llogat executant la hipoteca es converteix en propietari i el contracte de lloguer segueix vigent en els termes en què es va acordar.

El propietari d’un habitatge hipotecat que ja no pot prosseguir pagant el préstec abans de deixar de complir aquesta obligació, podria buscar a una altra persona en la seva mateixa situació i llogar-la-hi …

Aquesta és una proposta del nostre advocat a l’empara de l’article 9 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) ….

Tota aquesta informació, en català i en castellà, a 500 x 20