21G Presentació de la 1a banca ètica, autogestionada, assembleària i sense interessos de l’Estat espanyol

News AcampadaBCN

[CAT] [CAST a continuación]

El grup promotor de la iniciativa CASX ens fa arribar la invitació per participar en l’assemblea de constitució de la cooperativa que tindrà lloc el proper dissabte 21 de gener de 17 a 21h a l’espai Àgora Catalunya (Plaça Catalunya 9, 4t 2a, Barcelona). S’agraïrà si podeu confirmar assistència escrivint un mail a casx@casx.cat

CASX (Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa) és un projecte per constituïr una cooperativa financera, autogestionada, assembleària i sense interessos Aquesta proposta es va formular en la comissió d’economia de la # acampadaBCN (del moviment 15M) i posteriorment ratificada en assemblea general de Plaça Catalunya el 3 de juny del 2011 (http://acampadabcn.wordpress.com/2011/06/04/acta-3-de-junio-20111/ ).


El 7 d’agost 2011 reprenem la proposta, en el marc de les jornades per l’autoorganització que va promoure la Cooperativa Integral Catalana a Calafou, i des de llavors, diverses persones ens hem reunit en 7 ocasions més (8 trobades o reunions en total) , on hem anat desenvolupant la proposta que ara us fem arribar.

Aquí podeu veure el document base de la proposta:
https://n-1.cc/pg/file/read/1086616/cast

A continuació es detalla l’ordre del dia de l’assemblea de constitució:
17h-18: 30h Presentació, resolució de dubtes, via legal de constitució de la cooperativa, relació i diferències amb altres alternatives financeres ètiques com Fiare o Coop57 i presentació de les comissions de treball propostes.
18:30 h-19: 00h Descans, tertúlia informal i recollida de l’interés per participar en el projecte a través d’algun de les comissions de treball proposades.
19h-20h Com ens organitzem, calendari, periodicitat de les assemblees (tant de l’assemblea general com la de les comissions de treball) i dinàmiques de treball en endavant (depèn del nombre de participants, la realitzarem en plenari o en grups de treball aleatoris ).
20h-21h Treball en grups i posada en comú (segons les comissions de treball proposades).
21h Definir la propera convocatòria: dia, hora i lloc.

Aquestes són les comissions de treball proposades:
a-GT acollida, socis i difusió: realitzar el procés d’altes de socis i gestió de quotes, captació de nous socis, …
b-GT gestió econòmica i jurídica: gestió de comptes bancaris i dipòsits, temes fiscals i impostos (IVA, etc …), relació amb l’administració (registre de cooperatives, hisenda ,…), tot el relacionat amb la cooperativa (llibres de comptes, de socis, etc …)
c-GT Coordinació, extensió i comunicació. Preparar les assemblees, gestió de qüestions informàtiques, suport al desenvolupament de nuclis locals i rèplica en altres territoris ….
d-GT projectes: estudi i avaluació de la viabilitat dels projectes (tant econòmica com ètica – principis), elaboració d’informes per a presentació en assemblea general …
e-GT oficina Reducció de DESPESES (inicialment com a part de coordinació)

Existeixen també les següents vies de contacte:

Web: www.casx.cat (encara en construcció)
E-mail: casx@casx.cat
Grup de treball a N-1https://n-1.cc/pg/groups/615621/casx-cooperativa-dautofinanament-social-en-xarxa/
Llista de correu: casx@marsupi.org, per inscriure’s -> https://llistes.moviments.net/listinfo/casx

__________________________________________________
[CAS] El grupo promotor de la iniciativa CASX os hace llegar la invitación para participar en la asamblea de constitución de la cooperativa que tendrá lugar el próximo sábado 21 de enero de 17 a 21h en el espacio Ágora Catalunya (Plaça Catalunya 9, 4º 2ª, Barcelona).

CASX (Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa) es un proyecto para constituir una cooperativa financiera, autogestionada, asamblearia y sin intereses  Esta propuesta se formuló en la comisión de economía de la #acampadaBCN (del movimiento 15M) y posteriormente ratificada en asamblea general de Plaça Catalunya el 3 de junio de 2011 (http://acampadabcn.wordpress.com/2011/06/04/acta-3-de-junio-20111/). El 7 de agosto de 2011 retomamos la propuesta, en el marco de las jornadas por la autoorganización que promovió la Cooperativa Integral Catalana en Calafou, y desde entonces, varias personas nos hemos venido reuniendo en 7 ocasiones más (8 encuentros o reuniones en total), donde hemos ido desarrollando la propuesta que ahora os hacemos llegar.

A continuación de esta carta encontrareis un texto-borrador de lo que sería el tríptico de CASX y también os pasamos el enlace deldocumento base de la propuesta: https://n-1.cc/pg/file/read/1086616/cast-casx-cooperativa-dautofinanament-social-en-xarxa-v32

A continuación se detalla el orden del día de la asamblea de constitución:
17h-18:30h Presentación, resolución de dudas, vía legal de constitución de la cooperativa, relación y diferencias con otras alternativas financieras éticas como Fiare o Coop57 y presentación de las comisiones de trabajo propuestas.
18:30h-19:00h Descanso, tertulia informal y recogida del interés por participar en el proyecto a través de alguno de las comisiones de trabajo propuestas.
19h-20h Como nos organizamos, calendario, periodicidad de las asambleas (tanto de la asamblea general como la de las comisiones de trabajo) y dinámicas de trabajo en adelante (depende del número de participantes, la realizaremos en plenario o en grupos de trabajo aleatorios).
20h-21h Trabajo en grupos y puesta en común (según las comisiones de trabajo propuestas).
21h Definir la próxima convocatoria: día, hora y lugar.

Estas son las comisiones de trabajo propuestas:

a- GT acollida, socis i difusió: realizar el proceso de altas de socios y gestión de cuotas, captación de nuevos socios,…
b- GT gestió econòmica i juridica: gestión de cuentas bancarias y depósitos, temas fiscales e impuestos (IVA, etc…), relación con la administración (registro de cooperativas, hacienda,…), todo lo relacionado con la cooperativa (libros de cuentas, de socios, etc…)
c- GT coordinació, extensió i comunicació. Preparar las asambleas, gestión de cuestiones informáticas, apoyo al desarrollo de núcleos locales y réplica en otros territorios….
d- GT projectes: estudio y evaluación de la viabilidad de los proyectos (tanto económica como ética – principios), elaboración de informes para presentación en asamblea general…
e- GT oficina reducció de despeses (inicialmente como parte de coordinación)

Además existen las siguientes vías de contacto:

Autofinançament

Benvolguts companys del moviment,

Ens adrecem a vosaltres, per fer-vos partíceps de la idea que volem materialitzar amb el vostre suport si fos possible.

Qui som?

Som un grup de treball que cooperant amb la comissió d’economia , ens estem organitzant per dur a terme accions,  per recaptar fons, i per donar suport al autofinançament d l’acampada, tenim un moviment que s’ha d’alimentar i creiem en la nostra aportació de ingresos i que aquets posteriorment puguin ser bescanviats en el sistema per recursos ,i així contribuir, i donar suport logísticament al moviment i a les múltiples comissions internes d’aquest .

Creiem en la creació d’un nou concepte en el moviment; fins ara l’únic medi de nodrició i de finançament així com l’autosubsistència d’aquest ,eren les donacions i aportacions de les persones cap a aquest; nosaltres paral·lelament, creiem fermament en la creació del concepte “DONACIONS ACTIVES”, ja que existeix un gran nombre de persones i simpatitzants del moviment que estarien disposats a realitzar una petita col·laboració, però molts d’ells desconeixen el sistema de fer-ho ,però a traves d’aquest concepte, podrien realitzar múltiples petites aportacions que suposarien una gran ajut per tots nosaltres.

L’ACCIÓ

Trobar-nos amb totes les assamblees dels barris, per facilitar el material de distribució, del qual disposem en aquests moment ,el material difusor del qual disposem en l’actualitat són enganxines,aquestes se entregaran mitjançant grups de treball ,o de col.laboració, es disposaran a les comisions de cada assamblea de Barri,perqué es puguin distribuir,a canvi d’un donatiu voluntari,així doncs el concepte ,es basa en un  intercanvi de enganxines amb el  logo de l’acampada més missatge ,per la voluntat de la persona a qui se li entrega .

Aquest suport visual intercanviat per donacions lliures i voluntàries ,tindrà la funcionalitat de canal difusor del moviment, i recaudador de donacions, per aportar recusos  al Fons comú ,gestionat per la Comissió D’economia de plaça Catalunya de Barcelona, per ajudar a finançiar les múltiples comissions, i subcomissions que existeixen en el moviment ,i així ,aportar una petita ajuda en la materialització de totes les idees i accions que aquestes necesitin dur a terme ,així com ajuda a l’autofinançament del moviment.

Hem realitzat 1800 unitats d’enganxina,començaríem distribuïnt 100 enganxines per cada assamblea de barris, per contribuir a la difusió, i apropar a la gent simpatitzant del barri a col.laborar en la causa de tothom .

Per a dur a terme aquesta acció precisarem de voluntaris que es vulguin unir a la causa,i amb l’es perança  que es reprodueixi aquest model amb las idees que ells tinguin, per fer-nos més forts, i perque poguem continuar plantant més llavors en ajuda  a l’autogestió i autofinançament del moviment.