La pressió veïnal aconsegueix la cessió de la nau 11 de Can Batlló dos dies abans de l’entrada al recinte

Avui s’ha signat l’acord en què la propietat cedeix a l’ajuntament la nau, i aquest la cedeix a la Comissió de Veïns de la Bordeta, al Centre Social de Sants i a la Plataforma Can Batlló és pel barri perquè hi puguin construir la Biblioteca Popular Josep Pons

Josep Maria Domingo, president del Centre Social de Sants, explica: “Ha estat un exercici de combat veïnal, ens hem de felicitar, i també hem de reconèixer que hi ha hagut voluntat per part de la propietat i l’Ajuntament. Ha estat el millor resultat possible”.
Imma Moraleda, regidora en funcions del Districte de Sants-Montjuïc, explica: “Sabeu que fa un mes vam obtenir per cessió anticipada dues naus però avui ens han cedit una nova nau que pensem que pot fer servei als veïns i ells estan contents de tenir-la i espero que la jornada sigui una jornada festiva, lúdica i que serveixi per començar aquest camí que tan espera el barri”.

Burlar legalment una hipoteca impagable…

o com esquivar una hipoteca.

El que aquí es descriu és una manera senzilla i legal de sortir-se’n del tràngol d’una hipoteca que ja no es pot pagar.

Quan un banc s’apropia d’un habitatge llogat executant la hipoteca es converteix en propietari i el contracte de lloguer segueix vigent en els termes en què es va acordar.

El propietari d’un habitatge hipotecat que ja no pot prosseguir pagant el préstec abans de deixar de complir aquesta obligació, podria buscar a una altra persona en la seva mateixa situació i llogar-la-hi …

Aquesta és una proposta del nostre advocat a l’empara de l’article 9 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) ….

Tota aquesta informació, en català i en castellà, a 500 x 20