El dimecres 19D fem l’assemblea del barri a l’Hopistal Clínic en solidaritat amb la #tancadaclinic

Benvolguts veïns i veïnes, aquest dimecres 19 de dessembre fem l’assemblea al hall de l’hospital clinic (entrada Villaroel) a les 20h per recolçar la http://tancadaclinic.wordpress.com

Com ja sabeu algunes veínes i treballadores portan ja 6 dies acampats al hall de l’hospital. Acció que serveix per divulgar la situació de corrupció i privatització i organitzar-se en la lluita. Així, ja s’han sumat 6 hospitals a Catalunya des que Sant Pau van començar fa 20 nits. Encoratjem a tothom a acostar-s’hi i propossar com aconseguir que no redueixin els pressupostos, que no ens robin els recursos públics i com millorar la sanitat pública.

 

La tancada a l’Hospital Cĺinic arriba al seu 5è dia

Us recordem que veïns i veïnes del barri de l’eixample esquerra portan ocupant l’hospital clínic i portan cinc dies! Cada dia hi han activitats de divulgació política i fan assemblees amb els treballadors. L’informació la podeu trobar a la seva web http://tancadaclinic.wordpress.com

Primera nit de tancada el 12/12/12

Primera nit de tancada el 12/12/12

Aqui el seu manifest:

Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent manipulat per aquells quepretenen fer-ne una mercaderia.

Manifest

Tancades per la Sanitat

Les treballadores, veïnes i persones que fem servir la sanitat pública ens hem reunit en assemblea el 12 de desembre per defensar la sanitat pública universal i mostrar el nostre rebuig al procés de privatització de l’Hospital Clínic. Tots/es sabem que a Catalunya estem patint privatitzacions, retallades socials, econòmiques i laborals i que cada cop més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l’àmbit públic de la salut afecten a la seva qualitat i a la prestació de serveis.

A l’Hospital Clínic es concreta en:

  • Tancament de llits en diferents instituts: Urgències saturades, ingresos en els passadissos d’urgències per tancament de llits i allargament de les llistes d’espera.
  • Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció d’intervencions programades.
  • Reducció drástica de cobertures de personal per malaltia, vacances, permisos.
  • Anulació de places per jubilació.

El Govern i els gestors de l’Hospital Clínic Provincial de Barcelona volen canviar el règim jurídic de l’hospital i permetre l’entrada a la gestió privada.

A dia d’avui la gestió de l’HC la du a terme una Junta de Patronat en la que hi participen majoritàriament la Generalitat i la Universitat de Barcelona, però el model que volen implantar, seria semblant al model de gestió de l’Hospital de Sant Pau: es tracta de crear fundacions privades que gestionarien el patrimoni i els serveis públics.

Si ja la gestió actual no manca de polèmica, s’adjudiquen contractes d’obres i serveis a dit (l’empresa LICON, S.A. que s’encarrega de la neteja posseeix un contracte verbal, quan aquest hauria d’haver sigut adjudicat mitjançant un concurs públic) i es fa ús d’instaŀlacions i personal públic per prestar serveis sanitaris privats (els pacients de BARNACLÍNIC, S.A. tenen prioritat absoluta en l’atenció sanitària, emprant les instaŀlacions públiques i el seu personal, i saltant-se les llistes d’espera).

No contents amb això, volen implantar una fòrmula de gestió mitjançant la qual alguns interessos privats porten anys lucrant-se amb diners públics. La Sindicatura de Comptes manifesta l’existència d’irregularitats en la gestió i administració, l’incompliment de diverses normatives comptables i contractuals i desajustos importants en els comptes. I aquí rau l’interès en convertir una gestió pública defectuosa en privada: la opacitat per evitar els òrgans de control, d’opinió, i si hi cap de justícia. Encara que l’informe esmentat de la Sindicatura de Comptes, recomana encaridament, en diverses ocasions, que s’assimili a un ens públic i que es gestioni com a tal.

De fet, volen aplicar un model que ha portat la gestió de l’Hospital de Sant Pau a ser objecte d’investigació judicial per presumptes irregularitats en contractes públics, pagament de sobresous a directius i indemnitzacions injustificades. La publicació de l’informe de la Sindicatura de Comptes en el que es parla de l’Hospital de Sant Pau encara no s’ha fet i va ser retrassada per interessos polítics fins a després de les eleccions.

A l’experiència ens remetem. La gestió privada dels béns públics ens surt més caraa canvi d’un pitjor servei.

Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent manipulat per aquells quepretenen fer-ne una mercaderia.

Aquestes retalladles i gestions fraudulentes no només afecten el dret a la salut de les persones, sino també als drets laborals dels treballadors/es. Els treballadors/es de l’Hospital Clínic han patit retallades salarials i de drets laborals des del 2010, com: l’ anulació del complement de salari en cas de baixa per malaltia i la paga de Nadal.

La vulneració de tots aquests drets, recollits en conveni, suposen una agressió alstreballadors/res.

Per això hem iniciat un tancament indefinit per la defensa d’una sanitat pública, de qualitat i sense discriminació entre les persones, que inclou tant les retalladles al dret a la salut, com les retalladles en drets laborals als treballadors/es.

Les nostres reivindicacions es concreten en el rebuig a LA PRIVATITZACIÓ DEL’HOSPITAL CLÍNIC i en l’exigència d’una gestió pública tal i com es recomana en l’informe de la Sindicatura de Comptes