11 i 12 de febrer: ‘Pensar el moment’

A l’assemblea  del barri vam fer una jornada de reflexió el dissabte 11 de gener  fent servir el questionari que es proposava des de aquestes grup de treball i que ara presentem. Les jornades “pensar el moment” es celebraran els dies 11 i 12 de febrer a Can Batllò.

Imatge

Seguidament us pasem el text de presentació i el questionari i us convidem a participar-hi!

Aquestes jornades sorgeixen d’una necessitat compartida. La necessitat de sortir dels ritmes vertiginosos a les que ens hem acostumat, buscar un espai per escoltar-nos i reflexionar col·lectivament més enllà del nostre sector, organització o col·lectiu. Creiem que hem de generar ritmes diferents on el pensament tingui el seu espai concret.

Després de la #tardorcalenta, pensem que és un bon moment no només per compartir un anàlisis crític de la situació del 15M, sinó també per començar a esbossar possibles estratègies a l’alçada de la situació política actual. Una situació que s’intensificarà en els pròxims mesos i per la qual necessitarem tota la intel·ligència col·lectiva que siguem capaces de crear.

Aquesta proposta no sorgeix de, ni pretén ser aprovada per, cap assemblea. Volem crear un espai de debat, no representatiu ni decisori, en el que es participa a títol individual.

Sabem que no podem tractar amb dos dies totes les qüestions i debats que travessen el moviment, així que deixarem algunes qüestions de gran importància de banda (per exemple, quines alternatives al capitalisme som capaces de crear? Com arribar a un sistema de presa de decisions realment horitzontal en el que ens podem sentir còmodes totes les assemblees i sectors en lluita?).

Humilment plantegem 4 blocs que creiem que ens poden enriquir a totes abordant els temes més immediats:

1.- Pensem el present: Presentació dels espais d’intervenció política que configuren el 15M
[Què hem estat fent, quina valoració fem, què pensem fer en els pròxims mesos]

2.- Pensem les debilitats. On ens ha situat la successió de mobilitzacions i assemblees que ens han mantingut ocupades aquests últims mesos?
[Un espai per analitzar la situació del 15M de forma global, una invitació a l’autocrítica i a la detecció de debilitats]

3.- Pensem eines: Quines eines ens poden ser útils per seguir ampliant i aprofundir en la lluita contra el sistema capitalista?
[Des de la consulta popular a les diferents formes de vaga. Presentació i debat sobre les diferents propostes]
* Per alimentar el debat volem portat experiències d’altres indrets. Estem pensant amb el bloqueig de França o Oakland, els processos de les vagues universitàries a Xile o a Colòmbia o les vagues generals de Grècia

4.- Pensem el futur: Quines perspectives de lluita comuna som capaces de crear en els pròxims mesos?
[Un cop fet el mapa del present i el passat recent toca imaginar juntes la primavera]

A més, d’aquests 4 eixos, les jornades també pretenen ser un espai de convivència i de relació informal entre les persones que participem, per això, com un complement indispensable a les diferents sessions de debat, pensem organitzar menjador popular i algun concert.

Què no són les jornades?

Aquestes jornades no són un espai de decisió del moviment. Es parlarà de propostes que estan sobre la taula en moltes de les nostres assemblees, possiblement s’abordin discussions estratègiques que pròximament haurem de plantejar-nos, però no són l’espai per resoldre cap d’aquests temes, són un espai (més) per tractar de pensar sobre aquests.

Aquest qüestionari és una invitació a posar en comú les reflexions dels diferents grups implicats en el procés post 15-M. (Pensem en totes les assemblees territorials, sectors, grups de treball o comissions en actiu).

També té com objectiu facilitar la col·lectivització d’aquestes reflexions i evitar les repeticions.

Les preguntes son obertes, no es tracta de contestar SI o NO sinó de completar-les amb la vostra pròpia història de manera breu. Suggerim que cada ún dels esmentats grups implicats elabori la resposta del qüestionari amb el màxim nombre de les seves participants per tal de que els resultats que es presentin incloguin la diversitat del moment.

Ens podeu enviar els qüestionaris a pensarelmoment@gmail.com

Anirem publicant les respostes o resums (seguint les vostres indicacions en quant a la discreció) a la web: “www.nosaltresoells.org”

L’anàlisi global de les respostes es presentarà a les Jornades i servirà de punt de partida pels Debats i els Tallers.

Guió indicatiu del qüestionari:

1. Pensem el present:
 • Com es va iniciar el vostre procés de lluita? Quin ritme d’acció va exigir?
 • Quines han estat les lluites i accions més importants que heu portat a terme? (recull breu de les més destacades)
 • Aquestes lluites han ajudat a resoldre les necessitats i el desig de les implicades?
 • Quines lluites/accions han contribuït més a consolidar la vostra Assemblea/Comissió/Sector?
 • En els darrers mesos heu notat canvis en la participació a la vostra assemblea/comissió? (més gent, menys gent , més o menys grau d’implicació que en els passats mesos?) Expliqueu les causes.
 • Quins son actualment els punts forts de la vostra Comissió/Assemblea/ Sector?
 • El ritme de lluita i implicació actual es satisfactori?
2 Pensem les debilitats:
 • Quines accions ens debiliten? Quines accions ens donen força?
 • Què és el que tenim (recursos, espais, mètodes …) i què és el que necessitaríem?
 • Durant el procés heu fet regularment avaluacions col·lectives de les accions empreses i els resultats obtinguts?
 • Com penseu que es podria reforçar l’autocrítica i el debat formatiu intern?
 • Heu tingut conflictes interns importants duran el procés? De quin tipus?
 • Com els heu resolt?
 • Quines són les debilitats més importants de la vostra Assemblea/Comissió/
 • Sector?
 • Com heu pensat corregir-les?
 • Heu reflexionat sobre qui s’apropa i qui s’allunya i per què?
3. Pensem les eines:
 • Quines eines comunicatives han sigut un pas endavant per vosaltres? Per què? Com?
 • Quines noves eines podríem incorporar? Com?
 • Quins referents de lluites guanyades teniu de les últimes dècades? I dels últims temps? Teniu en ment aplicar formes similars
 • d’organització, mètodes o accions? Com ho penseu portar a terme?
4 Pensem el futur:
 • Quins són els objectius concrets de la vostra lluita? Són realitzables?
 • Quin pla de lluita esteu elaborant? Com organitzareu la coordinació amb altres sectors/comissions? Com penseu incorporar els temes transversals – p.e. el feminisme – al vostre pla de lluita?
 • Quins ritmes teniu previstos?
 • Heu pensat on situeu la vostra lluita en relació al moviment transversal del 15M?
 • Quines lluites comunes tindrien més impacte i serien més efectives? Amb quins mitjans comptem per fer-ho?
 • Com fem real el crit de la Plaça: “Aquí comença la revolució!”?

Programa detallat

Dissabte 11

10.30h – 12. 30h  – Pensem el present: Presentació dels espais d’intervenció política que configuren el 15M

[Què hem estat fent, quina valoració fem, què pensem fer en els pròxims mesos]

12.30h- 13h Descans i tornem al plenari

14.30h – 16h: Dinar popular

17h – 19.30h Pensem les debilitats. On ens ha situat la successió de mobilitzacions i assemblees que ens han mantingut ocupades aquests últims mesos?

[Un espai per analitzar la situació del 15M de forma global, una invitació a l’autocrítica i a la detecció de debilitats]

[Debilitats. Amenaces. Fortaleses. Oportunitats]

21h: Sopar i 22.30h: Concert

Diumenge 12

10.30h – 12. 30h Pensem eines: Quines eines ens poden ser útils per seguir ampliant i aprofundir en la lluita contra el sistema capitalista?

[Des de la consulta popular a les diferents formes de vaga. Presentació i debat sobre les diferents propostes]

12.30h- 13h Descans i tornem al plenari

14.30h – 16h: Dinar popular

 17h – 19.30h Pensem el futur: Quines perspectives de lluita comuna som capaces de crear en els pròxims mesos?

[Un cop fet el mapa del present i el passat recent toca imaginar juntes la primavera]