Art popular

De de la comissió d’art de plaça catalunya, ens escriuen per informar que compten amb un ampli llistat d’artistes que s’han posat en contacte amb ells per donar suport al moviment i també promoure l’ “artístivisme”, és a dir, l’art popular. Amb aquest concepte sorgeix la iniciativa d’ocupar les places dels barris en diumenges i promoure els diumenges d’art.La comissió artísitica es proposa, doncs, que a partir del proper diumenge 5 de juny es programin activitats artístiques en diferents places de Barcelona i altres poblacions.Demanen saber si considerem adient o necessitem que ens facilitin el contacte d’artistes per sumar energies, promoure participació i facilitar l’ocupació d’aquestes places.

Anuncis

Horts urbans

Promoure la idea dels horts urbans dins del barri. Informar-se dels avantatges i desavantatges dels projectes existents per Barcelona, així com dels models de gestió.

Diferents nivells d’acció

Tenir en compte els diferents nivells d’acció: uns a petita escala: entre els quals crec que és necessària la difusió en associacions, escoles, botigues, col·lectius…i el descobriment paulatí de les injustícies que els afecten de manera que pugui existir algun tipus de suport. En aquest nivell també és necessari estar al corrent de les accions que s’emprenen des de l’Ajuntament i des de la regidoria del districte. Estaria bé passar per un canal crític les polítiques que es duen a terme des de les dues institucions. Aquí potser seria necessari l’ajut d’una comissió d’acció… Un a mitja escala; tenint com a referència un domini interdistricte; polítiques que afectin a barcelona o la seva àrea metropolitana, per la que és necessari un bon teixit entre associacions interbarris. Un a gran escala; per qüestions més de gran calat, en les que seria necessaria una comunicació entre ciutats.

Logística

A nivell logístic, crec que estaria bé aconseguir poder-nos reunir a cobert. El mateix dia de la reunió estàvem pendents del temps per si ens havíem de moure, i si al final ens haguéssim mogut potser molta de la gent que va arribar tard no ens hauria trobat. Això relentitza el procés i dóna inseguretat a la gent a l’hora de sortir al carrer si plou, seguretat que crec és necessària si es vol donar imatge de serietat i arribar a un públic més ampli que al dels joves que estem disposats a aguantar la pluja (que suposo que és un dels interessos primordials a curt termini). Crec que el més fàcil econòmicament i per no perdre el caràcter obert de la plaça és tenir a disposició una carpa descoberta fàcil de muntar i desmuntar que ens permeti en qualsevol moment aixoplugar-nos. No se si alguna associació ja en disposa d’alguna i ens la pot prestar.