El dimecres 19D fem l’assemblea del barri a l’Hopistal Clínic en solidaritat amb la #tancadaclinic

Benvolguts veïns i veïnes, aquest dimecres 19 de dessembre fem l’assemblea al hall de l’hospital clinic (entrada Villaroel) a les 20h per recolçar la http://tancadaclinic.wordpress.com

Com ja sabeu algunes veínes i treballadores portan ja 6 dies acampats al hall de l’hospital. Acció que serveix per divulgar la situació de corrupció i privatització i organitzar-se en la lluita. Així, ja s’han sumat 6 hospitals a Catalunya des que Sant Pau van començar fa 20 nits. Encoratjem a tothom a acostar-s’hi i propossar com aconseguir que no redueixin els pressupostos, que no ens robin els recursos públics i com millorar la sanitat pública.

 

La tancada a l’Hospital Cĺinic arriba al seu 5è dia

Us recordem que veïns i veïnes del barri de l’eixample esquerra portan ocupant l’hospital clínic i portan cinc dies! Cada dia hi han activitats de divulgació política i fan assemblees amb els treballadors. L’informació la podeu trobar a la seva web http://tancadaclinic.wordpress.com

Primera nit de tancada el 12/12/12

Primera nit de tancada el 12/12/12

Aqui el seu manifest:

Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent manipulat per aquells quepretenen fer-ne una mercaderia.

Manifest

Tancades per la Sanitat

Les treballadores, veïnes i persones que fem servir la sanitat pública ens hem reunit en assemblea el 12 de desembre per defensar la sanitat pública universal i mostrar el nostre rebuig al procés de privatització de l’Hospital Clínic. Tots/es sabem que a Catalunya estem patint privatitzacions, retallades socials, econòmiques i laborals i que cada cop més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l’àmbit públic de la salut afecten a la seva qualitat i a la prestació de serveis.

A l’Hospital Clínic es concreta en:

 • Tancament de llits en diferents instituts: Urgències saturades, ingresos en els passadissos d’urgències per tancament de llits i allargament de les llistes d’espera.
 • Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció d’intervencions programades.
 • Reducció drástica de cobertures de personal per malaltia, vacances, permisos.
 • Anulació de places per jubilació.

El Govern i els gestors de l’Hospital Clínic Provincial de Barcelona volen canviar el règim jurídic de l’hospital i permetre l’entrada a la gestió privada.

A dia d’avui la gestió de l’HC la du a terme una Junta de Patronat en la que hi participen majoritàriament la Generalitat i la Universitat de Barcelona, però el model que volen implantar, seria semblant al model de gestió de l’Hospital de Sant Pau: es tracta de crear fundacions privades que gestionarien el patrimoni i els serveis públics.

Si ja la gestió actual no manca de polèmica, s’adjudiquen contractes d’obres i serveis a dit (l’empresa LICON, S.A. que s’encarrega de la neteja posseeix un contracte verbal, quan aquest hauria d’haver sigut adjudicat mitjançant un concurs públic) i es fa ús d’instaŀlacions i personal públic per prestar serveis sanitaris privats (els pacients de BARNACLÍNIC, S.A. tenen prioritat absoluta en l’atenció sanitària, emprant les instaŀlacions públiques i el seu personal, i saltant-se les llistes d’espera).

No contents amb això, volen implantar una fòrmula de gestió mitjançant la qual alguns interessos privats porten anys lucrant-se amb diners públics. La Sindicatura de Comptes manifesta l’existència d’irregularitats en la gestió i administració, l’incompliment de diverses normatives comptables i contractuals i desajustos importants en els comptes. I aquí rau l’interès en convertir una gestió pública defectuosa en privada: la opacitat per evitar els òrgans de control, d’opinió, i si hi cap de justícia. Encara que l’informe esmentat de la Sindicatura de Comptes, recomana encaridament, en diverses ocasions, que s’assimili a un ens públic i que es gestioni com a tal.

De fet, volen aplicar un model que ha portat la gestió de l’Hospital de Sant Pau a ser objecte d’investigació judicial per presumptes irregularitats en contractes públics, pagament de sobresous a directius i indemnitzacions injustificades. La publicació de l’informe de la Sindicatura de Comptes en el que es parla de l’Hospital de Sant Pau encara no s’ha fet i va ser retrassada per interessos polítics fins a després de les eleccions.

A l’experiència ens remetem. La gestió privada dels béns públics ens surt més caraa canvi d’un pitjor servei.

Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent manipulat per aquells quepretenen fer-ne una mercaderia.

Aquestes retalladles i gestions fraudulentes no només afecten el dret a la salut de les persones, sino també als drets laborals dels treballadors/es. Els treballadors/es de l’Hospital Clínic han patit retallades salarials i de drets laborals des del 2010, com: l’ anulació del complement de salari en cas de baixa per malaltia i la paga de Nadal.

La vulneració de tots aquests drets, recollits en conveni, suposen una agressió alstreballadors/res.

Per això hem iniciat un tancament indefinit per la defensa d’una sanitat pública, de qualitat i sense discriminació entre les persones, que inclou tant les retalladles al dret a la salut, com les retalladles en drets laborals als treballadors/es.

Les nostres reivindicacions es concreten en el rebuig a LA PRIVATITZACIÓ DEL’HOSPITAL CLÍNIC i en l’exigència d’una gestió pública tal i com es recomana en l’informe de la Sindicatura de Comptes

Videoreportatge de la Xerrada sobre sanitat pública i dinar popular

Portal Sant Antoni – 6.05.2012

Aquest matí l’Assemblea de Barri ha organitzat una xerrada sobre l’estat de la sanitat pública. La xerrada la feia Esperanza Fernandez, treballadora a l’àmbit sanitari des de fa més de trenta anys, actualment al CAP Manso.

Paral·lelament també s’hi ha instal·lat el punt d’informació de l’assemblea, com cada diumenge, i s’ha anat fent, a peu de carrer, el dinar posterior, consistent en una paella vegana. L’han poguda assaborir una trentena de persones.

Persones de l’Assemblea de Barri han pogut informar a bona part de les persones que passaven per l’espai de les mobilitzacions que es preveuen de cara a la setmana que ve, el #12M15M.

 

Xerrada sobre la sanitat pública i vermut popular. Diumenge 6 de maig de 2012, Mercat del Llibre. Cruïlla Floridablanca/Urgell:

Boi Ruiz: “Ha arribat l’hora de la veritat”

El conseller de Salut anuncia que el Govern presentarà els canvis organitzatius a la sanitat catalana abans de finals d’any. Assegura que “la salut és un privat que no depèn de l’Estat” i que cada dia s’anul·len 1.300 visites a especialistes perquè els pacients no s’hi presenten.

JOAN SERRA I Barcelona | Actualitzada el 25/10/2011 20:07 – Extret del Diari Ara 

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha avançat aquest dimarts que el Govern presentarà al desembre al Parlament el Pla de Salut, el document estratègic en el qual es vehicularan tots els canvis organitzatius que es pretenen aplicar a la sanitat catalana. “Ha arribat l’hora de la veritat”, ha expressat el conseller, referint-se a la reforma inajornable del sistema sanitari per fer-lo sostenible. Ruiz, que ha participat en la Trobada del Sector Sanitari organitzada per Iese, ha insistit en la necessitat d’obrir un debat polític per precisar quins recursos extraordinaris fan falta al sistema i per via de quins instruments s’han d’aconseguir.

Entre les transformacions que el Govern ha d’afrontar hi ha la reforma de l’Institut Català de la Salut (ICS). El president d’aquesta empresa pública, Josep Prat, ha confirmat a Iese la voluntat del Govern d’aplicar una “descentralització efectiva” de l’empresa. Prat ha afirmat que el camí passa per “confiar en els professionals” i “fer aliances” amb altres proveïdors de la sanitat. El president de l’ICS ha insistit que aquestes aliances s’han de concretar a partir de criteris de proximitat territorial. “Hem de passar d’un model piramidal a un de descentralitzat”, ha afirmat Prat. Preguntat sobre els terminis d’aquesta reforma, el president de l’ICS ha estat explícit: “Tenim bastant clar què hem de fer i d’aquí a finals d’any tindrem clar com ho hem de fer”. Prat ha expressat que l’actual model de gestió de l’ICS està “esgotat” perquè és massa rígid.

1.300 visites llençades cada dia, 330.000 l’any

Hores abans, en una entrevista a l’agència Efe, el conseller ha defensat que “la salut és un bé privat que depèn d’un mateix, i no de l’Estat”, i ha anunciat que el seu departament està estudiant un sistema d’incentius per aconseguir un ús racional dels recursos sanitaris.

Ruiz argumenta que el sistema té uns recursos escassos, menys dels que es necessiten, i que cal usar-los bé, “la qual cosa comporta una política de racionalització”, ha destacat.

Boi Ruiz ha remarcat que “no hi ha un dret a la salut, perquè aquesta depèn del codi genètic que tingui la persona, dels seus antecedents familiars i dels seus hàbits, que és el que seria l’ecosistema de la persona”, i que “l’usuari ha de sentir la responsabilitat moral que quan no tracta bé a la seva salut l’hem de pagar entre tots”.

També ha advertit que cada dia es deixen de fer a Catalunya 1.300 visites d’especialistes programades “perquè els pacients no es presenten a les cites”. Cada any, es perden 330.000 vistes de metges especialistes, “un excés de recursos que té un cost anual de més de deu milions d’euros”.

 

 

Jiménez Villarejo: El ataque a la salud, en los umbrales del delito

Publicat a El País.

La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas.

El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna “asegurar a todos una digna calidad de vida” y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la “dignidad humana” y el “libre desarrollo de la personalidad”.

Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza.

¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.

Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: “Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.

Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.

Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean “reales y efectivas” (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.

Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.

Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.

La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que “impidan” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos”, en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal.

Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.

El misteriós pacient de l’habitació 812

Un exconseller obté una habitació doble a la Vall d’Hebron en plena retallada

CatalunyaPress – El rumor va saltar el passat dimarts. Diferents persones vinculades al sector sanitari asseguraven que, una vegada més, un antic dirigent vinculat al pujolisme tenia una habitació doble per a ell sol a la Vall d’Hebron, en plena època de retallades. CatalunyaPress ho ha pogut confirmar.

En tenir notícia d’aquestes informacions (veure a sota), aquest diari ha pogut confirmar de dues fonts distintes que un exconseller de la Generalitat durant els anys noranta va ingressar el passat dilluns per la via d’urgències a l’hospital de la Vall d’Hebron, i que en ser traslladat a planta li van habilitar una habitació doble per a ell sol, amb el que es va haver de reubicar a diversos pacients de la planta.

 

Tant l’hospital de la Vall d’Hebron com el Departament de Salut es neguen a confirmar la informació, però no han pogut desmentir que aquest pacient estigui al centre.

CatalunyaPress, davant la possibilitat que publicant el seu nom pugui estar infringint la llei de Confidencialitat i per evidenciar que no hi ha la voluntat d’atacar ningú personalment sinó denunciar una injustícia, s’estalvia de fer-lo públic malgrat que el té confirmat.

Les nostres fonts a l’hospital també han confirmat que l’individu es troba a l’habitació 812, a la secció d’Urologia, que resultar ser la més gran de tota la planta.

Pacients que s’estan 72 hores a urgències

Això ocorre mentre els sindicats denuncien que és habitual la imatge de pacients als passadissos esperant a que se’ls atorgui una habitació. Hi ha persones que s’han estat fins a 72 hores a urgències.

A més, asseguren que els darrers temps fins i tot s’han hagut d’obrir les plantes dècimes, tancades, per fer front a la demanda sanitària.

Acampada

Des de la setmana passada, un grup de treballadors i usuaris vinculats al moviment 15-M acampen a les portes de l’hospital en protesta contra les retallades, que també comportaran el pràctic tancament del centre aquest divendres i quatre dies més.

La privatització de la sanitat en marxa

Indignació dels sindicats davant la nova proposta privatitzadora de la sanitat

NICO LUPO | 19/10/2011 – Extret del Setmanari La Directa

Filtrat un document on es proposa “trossejar” l’Institut Català de la Salut (ICS) en societats participades per capital privat. Els sindicats estudiaran aquest nou document en un context de crispació.

El govern vol augmentar la participació privada en la sanitat pública. RIEKO UEKAMA

La roda de premsa dels cinc principals sindicats del sector sanitari ha estat marcada per la notícia publicada pel diari El País aquest matí. Aquest diari ha tingut accés a un nou document de treball intern sobre la governabilitat de l’ICS que vol posar fi al model de gestió dels últims 28 anys. La principal mesura que destaca en aquest document és l’entrada de capital privat en l’ICS.

El Govern de la Generalitat de Convergència i Unió (CiU) vol trossejar l’empresa pública més gran de Catalunya. Crearia així unholding que buscarà que les empreses que gestionarien els diferents hospitals, CAP i centres sanitaris tinguin beneficis econòmics, fet que disminuiria el paper del sector públic en la sanitat. SATSE, Metges de Catalunya, CC.OO., UGT i CATAC/CTS defensen el model actual de l’ICS com a “element d’equitat en la societat”, així que han assegurat que estudiaran el document i es plantejaran les accions adients de cara als propers dies.

Tot i que el director general de l’ICS, Joaquim Casanovas, i el mateix president de la Generalitat Artur Mas, han volgut reafirmar, davant el rebombori creat per la filtració d’aquest document, que l’ ICS continuarà sent públic, el full de ruta del document demostra que el camí que es vol emprar és el contrari.

Una vintena de societats per controlar l’ICS

La mesura que crida més l’atenció és la de voler trossejar els vuit hospitals, els 286 centres de salut i més d’un centenar d’altres equipaments. Es crearien vuit societats que gestionarien els vuit hospitals de titularitat pública, així com una dotzena més de societats que controlarien els ambulatoris en grups d’entre 15 i 25.

Alhora, el document obre la possibilitat de crear “consorcis amb altres entitats públiques i privades”. També, i sempre segons El País, es vol facilitar la participació de les professionals del sector sanitari, inspirant-se en el model d’autogestió a través la creació de societats mixtes en les que es trobarien les professionals alhora que l’ICS. Però de les 22 pàgines que consta el document, només cinc pàragrafs descriuen la possibilitat de participació del sector sanitari.

Els sindicats estan estudiant aquest document. En la roda de premsa d’aquest matí, que ha tingut lloc a la seu de la UGT, a la Rambla del Raval de Barcelona, han assegurat estar “molt cabrejats” per la revelació d’aquest document. “No és just dir que l’ICS no és governable”, han assegurat. Estan d’acord en millorar la gestió, no en canviar el sistema. I denuncien que es responsabilitza els treballadors de la Sanitat dels problemes d’assistència a la població catalana.

Els sindicats es veuran directament afectats per una de les noves propostes, la que fa referència al procés de selecció de personal. Es vol reduir la influència que tenen els sindicats a l’ICS modificant els requisits en la contractació de personal indefinit. La publicació d’aquest document conicideix amb l’estira-i-arronsa entre el govern de la Generalitat i els sindicats per l’estalvi de 47 milions d’euros que el primer vol aplicar al personal de l’ICS. I és que l’ICS és l’empresa pública catalana que compta amb més personal, amb un total de 41.000 persones en plantilla.

“Assumim que hi ha crisi”, explicava la portaveu de Metges de Catalunya, Lurdes Alonso, “però no podem permetre que s’esquarteri el que tant ens ha costat construir”. Per la seva banda, Marcela Güell, de CATAC/CTS -sindicat de la Intersindical Alternativa de Catalunya- ha demanar unes “garanties perquè no hi hagi més retallades de cara al 2012”, que la conselleria es nega a acceptar.

_____________________________

Cataluña planea trocear la sanidad pública para abrirla al capital privado

 /  – Extret de El Pais.

El Gobierno catalán planea el mayor vuelco en la gestión de la sanidad pública dado hasta la fecha por cualquier Administración pública. Con la premisa de que el modelo actual se ha quedado obsoleto, el Ejecutivo de CiU estudia trocear el Instituto Catalán de la Salud (ICS) -ocho grandes hospitales, 286 centros de salud y un centenar de otros equipamientos- en una veintena de empresas públicas que deberán someterse a las reglas del mercado. El fin es flexibilizar la gestión, lograr que las nuevas empresas tengan beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se conviertan en empresarios del sector, según el documento interno La gobernanza del ICS, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

De llevarse a cabo, el plan no tendría un impacto directo sobre el ciudadano, que seguiría siendo atendido con su tarjeta sanitaria. Pero sí supone el fin del ICS tal como ha existido en los últimos 28 años y plantea ir más allá de lo que han ido comunidades como Madrid y la valenciana. Estas cedieron a la gestión privada nuevos hospitales, pero mantuvieron los que en su día recibieron del antiguo Insalud. El ICS, que ahora cuenta con un presupuesto anual de 2.892 millones de euros y una plantilla de 41.673 trabajadores, pasaría a encabezar el holdingque controlaría todas esas sociedades. Ocho de ellas corresponderían a los ocho hospitales públicos y una docena a agrupaciones de entre 15 y 25 ambulatorios.

Según el informe interno, las 20 nuevas empresas estarán abiertas a la “participación de los profesionales” del sector sanitario. Esta relación se articularía a través de la creación de sociedades mixtas, participadas por el ICS y profesionales e inspiradas en el actual modelo de autogestión, conocido como EBA, que funciona en algunos centros de salud. En los hospitales, estas podrían hacerse cargo de servicios o unidades asistenciales y serían retribuidas mediante un contrato programa.

Las 20 nuevas empresas estarán abiertas a la “participación de los profesionales” del sector sanitario.

Todas las filiales, además, se abrirían al capital privado por otra vía. El documento propone ampliar el “abanico de posibilidades y alianzas” creando “consorcios con otras entidades públicas y privadas”, y empresas mixtas con “otros proveedores sanitarios” para ganar eficiencia y optimizar y centralizar recursos.

Una portavoz del ICS se limitó a señalar ayer que el informe es “un documento interno de trabajo” del organismo dependiente del Departamento de Salud, dirigido por Boi Ruiz. No obstante, se elaboró el pasado mes de mayo y ya ha empezado a darse a conocer a los gerentes territoriales del ICS. El informe justifica la necesidad de “reformular” el ICS, por considerarlo “ingobernable” debido a sus dimensiones.

La hoja de ruta que marca el documento supone ejecutar ese proceso en un periodo de entre tres y cinco años, aunque se empezaría por una prueba piloto en la que se quiere implicar a “profesionales, equipos de dirección y grupos de interés”. El documento incluso recuerda que deberá realizarse un plan de comunicación para “controlar el mensaje”, hallar “los mejores portavoces” y “reclutar líderes de opinión”.

Los planes del ICS implican también modificar el marco legal y económico. La reestructuración supondría suprimir tres apartados y una disposición de la ley de 2007, y la introducción de una enmienda que permita crear filiales del holding.A pesar de que el fin del desmembramiento es la “gobernanza” del ICS, en 22 páginas el informe solo dedica cinco párrafos a esa cuestión. Ahora, el ICS tiene un consejo de administración y varios gerentes territoriales. El informe propone que la matriz del instituto tenga un consejo de administración que a la vez nombre a los 20 de sus filiales.

Los cambios afectan también a la forma en que Salud pretende incorporar médicos y personal sanitario a la plantilla de los centros públicos. El modelo actual de contratación de la sanidad pública, basado en el habitual sistema de oposiciones, que configura sectores donde los sindicatos adquieren una fuerza notable, está abocado a cambios de calado en Cataluña. Es el objetivo de la Generalitat, que en el documento interno para reorganizar la sanidad pública admite que “un punto clave de motivación de este cambio es modificar el modelo contractual para flexibilizar la gestión de recursos humanos”.

El Gobierno catalán aspira a implantar un nuevo proceso de selección que define solo de forma superficial, pero que permitiría “adaptar la gestión de los recursos humanos de acuerdo con las circunstancias actuales”, señala en referencia a la crisis y los recortes que aplica en sanidad pública, de casi 1.000 millones de euros. “Es necesario adaptar la flexibilidad de contratación a los momentos actuales”, insiste el informe.

Modelo agotado, sistema ingobernable

 • El documento interno de la Generalitat considera “agotado” y “desfasado” el modelo actual de sanidad pública en relación con el sector privado.
 • “El momento actual y el contexto presupuestario obligan al modelo sanitario catalán a ser más eficiente y eficaz”.
 • “El actual sistema adolece de rigidez, exceso de burocracia y de centralización y control”.
 •  “El Instituto Catalán de la Salud (empresa que gestiona los centros sanitarios públicos) es ingobernable”.
 • “Avanzar bajo los mismos parámetros resulta fatigoso y supone una relación resultado-esfuerzo muy baja. El sector sanitario debe replantearse”.
 • “Las limitaciones propias de la gestión pública y la naturaleza misma del sector de la asistencia sanitaria obligan a buscar soluciones a través de fórmulas híbridas”.
 •  “En la actualidad, el sistema de contratación de personal ofrece poca flexibilidad para la gestión”.
 • “Es necesario adaptar la flexibilidad de contratación a los momentos actuales”.

Para ello, en el texto se reclama que se apliquen cambios legales para modificar el proceso de selección. La finalidad es reducir la participación e influencia de las fuerzas sindicales en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), la mayor empresa pública de Cataluña, con 41.000 empleados, que gestiona todos los centros sanitarios públicos. Este nuevo modelo de gestión de recursos humanos, de hecho, se reclama en el mismo momento en que se produce la amenaza de huelga planeada por los sindicatos ante la decisión de la Generalitat de suprimir la mitad de la paga extra de Navidad a los empleados del ICS. La oposición sindical ha enquistado las negociaciones sobre el recorte de 47 millones de euros de la nómina del personal sanitario. El escenario parece imposible de resolver: mientras que los sindicatos expondrán hoy conjuntamente su rechazo a la propuesta del ICS, el organismo concretó ayer las cinco jornadas en que quedarán paralizados los ocho hospitales de titularidad pública (véase el cuadro adjunto).

La nueva gestión de recursos humanos que esboza el informe busca diluir la importancia de los factores de selección habituales en cualquier proceso de oposiciones para las contrataciones indefinidas. “En cuanto a la selección temporal, difícilmente el ICS podrá sustraerse a utilizar la bolsa laboral pactada con las fuerzas sindicales”. Para la contratación definitiva, sin embargo, el Gobierno trazaría un nuevo marco legal para invertir esta situación. “El modelo debe modificarse para incorporar la participación del personal directivo y de mando en la selección final de los profesionales”, señala el informe.

Como compensación, el Gobierno sopesa implantar nuevas formas de incentivar a los profesionales. “Los sistemas retributivos deberán negociarse de forma más flexible y específica con los profesionales”, precisa, y concluye que “será un factor importante para estimular al personal”.

Les tres columnes de Barcelona passen a l’acció

En finalitzar la manifestació a l’Arc de Triomf, milers de persones han continuat les mobilitzacions passant a l’acció. La salut, l’educació i l’habitatge han estat els centres d’interès d’aquestes tres columnes que, organitzadament, tot i les dificultats derivades de la multitud, s’han dirigit a tres punts estratègics des d’on continuar les protestes contra les polítiques neoliberals que governs i organismes privats promouen i apliquen.

 

Articles extrets del Setmanari La Directa:

2.000 persones a una assemblea a la Facultat del Raval reocupada per la columna vermella

SILVIA ABADÍA | 15/10/2011

Gairebé 2.000 manifestants s’han reunit en una assemblea a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. La facultat, que va ser oberta al barri ahir per uns 300 estudiants, ha rebut avui unes 4000 persones des de les vuit de la tarda, fruit de la columna d’educació que ha partit des d’Arc de Triomf un cop acabada la manifestació. Les participants estan discutint i reflexionant sobre com continuar la lluita a la universitat, donat el contexte de retallades econòmiques que està patint tot el sector de l’educació i en el marc de lluites que s’ha encetat des de la PUDUP (Plataforma Unitària per la Universitat Pública), i que ja ha convocat una vaga d’universitats pel proper 17 de novembre. Després de la gran assemblea, l’alumnat de la UAB, UB, Pompeu Fabra i UPC s’han reunit en subassemblees per planificar accions en els seus campus. A més a més, una estudiant de secundària ha convocat una trobada d’instituts pel proper dissabte a plaça Universitat a les 17h. La nit continuarà amb diferents actuacions musicals i de poesia, i amb un sopar popular. Han fet una crida perquè tothom qui ho vulgui vagi al campus a passar la nit i sumar-se a la protesta.

 

Un gran edifici d’habitatges buits s’ocupa a Nou Barris per allotjar famílies desnonades

JESÚS RODRÍGUEZ | 15/10/2011

La columna verda de la manifestació ha fet un estratègic transvasament de manifestants des del centre de Barcelona fins a Nou Barris. El viatge s’ha fet en metro, des de l’estació d’Urquinaona fins a Llucmajor. Un cop allà, la rua ha caminat fins el carrer Almagro on una vintena de persones han visibilitzat l’ocupació d’un edifici, que ja havia estat pres fa uns dies.

Es tracta d’una gran finca als números 2-4 que és propietat d’una empresa en fallida econòmica. El proper 15 de novembre la titularitat de l’immoble passarà a ser de l’entitat financera La Caixa. Els pisos de tot l’edifici estan buits des de fa cinc anys. Entitats contra els desnonaments al districte de Nou Barris han participat de l’acció. Passades les 10 del vespre hi havia un sopar popular al carrer amb centenars de persones i també s’hi feia un passi de pel·lícules amb projector. S’han obert les portes de l’edifici i la intenció és allotjar-hi totes les famílies necessitades que es posin en contacte amb l’assembleacreada específicament per a aquesta nova ocupació.

 

La columna de Sanitat, la més concorreguda de totes

MANU SIMARRO | 15/10/2011

La columna de Sanitat (#blancsalut) ha estat la més concorreguda, quan la manifestació del 15-O ha acabat a l’Arc del Triomf. 6000 persones han continuat fins a l’Hospital del Mar, baixant pel passeig de Lluís Companys, el de Pablo Picasso i el de Circumvalació, fins arribar al Passeig Marítim. La marxa, farcida de bates blanques -símbol, ja, de la revolta del personal sanitari- ha arribat al Passeig Marítim de la Barceloneta, on s’han enganxat cartells a la façana, s’han fet parlaments i una performance. 2000 persones s’han estirat al terra simulant estar mortes i denunciant, així, l’efecte que asseguren tindran les retallades: “la mort de moltes ciutadanes”, ha afirmat una de les participants. “Retallar en sanitat és assassinat”, han cridat moltes de les persones assistens a l’acabament de la performance. S’han fet parlaments de diverses plantilles d’hospital (Sant Pau, Bellvitge, Mar, Esperança, Viladecans) i Centres d’Atenció Primària i, per acabar, s’han penjat cartells a la façana de l’hospital.